loading...

کتاب فروشی

به من بیاموزید 3 آموزشِ مهارتِ نوشتن آمادگی های اوّلیه در دوره ی ابتدایی ویژه ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی و والدین این کتاب در برگیرنده ی : پیش نیازهای اوّلیه ی آموزش مهارت نوشتن، آگاهی از دست بَرتَر کودک، برتری اندام دوگانه ی سمت راست، برتری اندام دوگانه ی سمت چپ، ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت، فعّالیّت های پیشنهادی برای تشخیص اندام بَرتَر، تشخیص ((دست بَرتَر)) کودک مبتدی، تشخیص گوش بَرتَر، تشخیص چشم بَرتَر، تشخیص پای بَرتَر، تشخیص ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت، راه کارهای…

به من بیاموزید 3

آموزشِ مهارتِ نوشتن

آمادگی های اوّلیه در دوره ی ابتدایی

ویژه ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی و والدین

این کتاب در برگیرنده ی : پیش نیازهای اوّلیه ی آموزش مهارت نوشتن، آگاهی از دست بَرتَر کودک، برتری اندام دوگانه ی سمت راست، برتری اندام دوگانه ی سمت چپ، ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت، فعّالیّت های پیشنهادی برای تشخیص اندام بَرتَر، تشخیص ((دست بَرتَر)) کودک مبتدی، تشخیص گوش بَرتَر، تشخیص چشم بَرتَر، تشخیص پای بَرتَر، تشخیص ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح ناهماهنگی سمتی اَندام، تقوّیت عضله های دست و انگشتان بَرتَر، رابطه ی حافظه ی دیداری و نوشتن، تقویت حافظه ی دیداری، بازی های شناخت دیداری شکل ها، هماهنگی چشم و دست در رابطه ی با نوشتن، تقویت هماهنگی چشم و دست برای نوشتن، آموزش زیباشناسی در نمادهای خطّی، ساده ترین ملاک های زیباشناسی نمادهای خطّی، سمت شناسی و شناخت مفاهیم، فعّالیّت های تقویت سمت شناسی، آمادگی بدن کودک برای نوشتن، نامناسب بودن محلّ نشستن، پیشنهادهای ضروری جهت آمادگی بدن برای نوشتن.

آشنایی با کتاب

در فرایند یاددهی - یادگیری مهارت نوشتن به کودکان مبتدی لازم است نخست پیش زمینه های مورد نیاز این مهارت زبانی به مرحله ی آموزش درآیند، سپس بر اساس این آمادگی ها مهارت نوشتن تعلیم داده شود.

بنابراین در این کتاب تلاش بر آن است که با استفاده از راهکارهای ساده ای به صورت بازی و عملی پیش نیازهای لازم جهت آمادگی کودکان برای کسب تجربی مهارت نوشتن به وجود آید؛ که نهایتاً در خوش خطی آنان تأثیر خواهد داشت.

پیش گفتار

سال هاست که بسیاری از آموزگارانِ ابتدایی، به خصوص معلّمان پایه ی اوّل و دوم، کارشناسانِ آموزشی و والدین کودکان به اتفاق، از بد خطّی، نارسایی نوشتاری و کُند نویسی شاگردان ناخشنود و دل نگرانند. هر چند مشاهده می شود بیشتر دانش آموزان بد خط و افرادی که نارسایی نوشتاری دارند، از ((هوش طبیعی)) برخوردار و در درس های دیگر موفّق هستند، امّا این مشکل اساسی و پایه ای، در آنان دیده می شود.

معلّمان ابتدایی با مشاهده ی نارسایی ها و اِشکالات ((خط نویسی)) دانش آموزان خود، به فکر چاره جویی و رفع مشکل بر می آیند. برای حلِّ این مشکل حادِّ مهارتی که تأثیرش در به کارگیری ((فرایند نوشتن)) در همه ی درس ها دیده می شود به روشِ غیر مفید سنّتی که شامل ((رونویسی)) از رویِ متن درس است، روی می آورند؛ هر چند که این کار، روشی غیر آموزشی و غیر مهارتی است که خستگی و گریز درسی شاگردان را در پی دارد. بدون آن که آموزگاران بدانند علل رخ داد نارسایی های نوشتاری کودکان چه هستند؟ و چرا ایجاد شده اند؟ و متوجّه باشند ((مشق)) یا ((رونویسی)) عاملی تکراری و خسته کننده است که اصولاً ((وجه آموزشی)) دربَر ندارد؛ بلکه عملی غیر فعّال است که جنبه ی ((اَرزشیابی آموزشی)) دارد و چون پیش نیازهای لازم ((فرایند نوشتن)) قبلاً به اجرا در نیامده اند، لذا کوشش های کودکان در عمل مشق نویسی به اتلاف وقت آنان و معلّمان منجر می شود، و گاه موجبات دل زدگی کودکان را از درس فراهم می آورد و در نهایت به گسترش مشکل نارسانویسی آنان می انجامد و حاصل آموزش نتیجه بخش نخواهد بود.

باید دانست، همان گونه که از نظر ((پزشکی)) پیش از بیماری و فلج شدن احتمالی کودکان، باید به آنان واکسن ((ضدّ فلج)) خورانده یا تزریق شود تا از فلج شدن آن ها پیشگیری به عمل آید و در غیر این صورت، چنانچه کودکی به بیماری فلج مبتلا شود، درمان و بهبودی او مشکل خواهد بود.

در آموزش کودکان مبتدی هم باید چنین باوری داشته باشیم؛ یعنی برای پیش گیری از عادت کردن کودکان به بدخطّی، باید نخست به آنان پیش نیازها و آمادگی های لازم ((مهارت نوشتن)) را به طور قانون مند آموزش داد، تا پس از آن، با توجّه به این پیش نیازهای یاد گرفته شده، آنچه را می نویسند، درست و آگاهانه بنویسند.

آنچه کودک در این مرحله به تصوّر درست بودن می نویسد، در واقع، شامل نارسایی های نوشتاری متعددی است که او از آن ها بی اطلّاع و غافل است. لذا نخست معلّم باید بداند که دلیل بدخطّی و نارسایی های نوشتاری شاگرد، ناآشنایی با مهارت های نوشتاری است. در ثانی، اصول یادگیری حکم می کند، پیش از آن که کودکان به اشتباه و نارسانویسی عادت کنند، باید آموزش هایی که در ارتباط با آمادگی کودکان جنبه های مختلف درست نویسی را در بَردارند، به طور ساده و غیرمستقیم برنامه ریزی و به آنان آموزش داده شود.

آن گاه برابر آنچه آموزش داده شده، انتظار داشته باشیم که شاگردان عمل کنند و سپس معلّم به ارزشیابی عینی آن ها بپردازد.

در این کتاب، راه کارهای ساده ای به صورت بازی برای ایجاد آمادگی جهت یادگیری ((مهارت نوشتن)) کودکان مبتدی طرح ریزی شده است. امید است معلّمان با به کارگیری این فرایندهای آموزشی، زمینه ای را به وجود آورند که با صرف انرژی و وقت کم تر، به نتیجه ی آموزشی لازم جهت رفع نارسایی های بدخطّی شاگردان دست یابند.

همچنین امید است این کتاب درخور نقد صاحب نظران و معلّمان دل سوز دوره ی ابتدایی، به ویژه پایه ی اوّل باشد.

تالیف: عبدالرّحمان صفّارپور

نقاشی: بهنام خیامی

کالبد: 71 صفحه، عکس دار.

چاپ اول: 84 / چاپ پنجم: 1394

کمترین ارزش : 36000 ریال

روش فرستادن: خواستارهای این کتاب با فرستادن پیامک، یا زنگ زدن به شماره ی 09198053323، کتاب را درخواست کنند تا کتاب، از راه پست یا پیک فرستاده شود.

فهرست نویسی: 1. فارسی - املاء - راهنمای آموزشی (ابتدایی) 2. فارسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی). 3. تدریس - راهنمای آموزشی (ابتدایی).

مجموعه به من بیاموزید.

برچسب ها به من بیاموزید 3 , آموزشِ مهارتِ نوشتن , آمادگی های اوّلیه در دوره ی ابتدایی , ویژه ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی و والدین , تالیف: عبدالرّحمان صفّارپور , پیش نیازهای اوّلیه ی آموزش مهارت نوشتن , آگاهی از دست بَرتَر کودک , برتری اندام دوگانه ی سمت راست , برتری اندام دوگانه ی سمت چپ , ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت , فعّالیّت های پیشنهادی برای تشخیص اندام بَرتَر , تشخیص ((دست بَرتَر)) کودک مبتدی , تشخیص گوش بَرتَر، تشخیص چشم بَرتَر , تشخیص پای بَرتَر، تشخیص ناهماهنگی در اندام دوگانه در یک سمت , راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح ناهماهنگی سمتی اَندام , تقوّیت عضله های دست و انگشتان بَرتَر، رابطه ی حافظه ی دیداری و نوشتن، تقویت حافظه ی دیداری , بازی های شناخت دیداری شکل ها، هماهنگی چشم و دست در رابطه ی با نوشتن , تقویت هماهنگی چشم و دست برای نوشتن، آموزش زیباشناسی در نمادهای خطّی، ساده ترین ملاک های زیباشناسی نمادهای خطّ , سمت شناسی و شناخت مفاهیم، فعّالیّت های تقویت سمت شناسی، آمادگی بدن کودک برای نوشتن , نامناسب بودن محلّ نشستن، پیشنهادهای ضروری جهت آمادگی بدن برای نوشتن ,
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
درود بر شما، خوش آمدید، نیکویی و خوشی با خود آوردید، بدی و اندوه را به دور بردید، این جا کتاب فروشی اینترنتی است. در صورت توانایی، خرید زیر 60000 تومان 10 درصد از ارزشش کاسته و بالای این رقم ، رایگان درب خانه یا جای کار فرستاده می شود. پاداش خرید از کتاب فروش: 50 تا 100 درصد سود کتاب فروشی به حساب، 20 نفر از کسانی که در کتاب فروش ثبت نام کنند و در هر فصل (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) بیشترین خرید را داشته باشند؛ واریز می شود. همکاری در فروش: کسانی که گرایش به همکاری در فروش دارند می توانند به قسمت تماس با ما نامه بزنند و شماره تلفن یا پست الکترونیکی خود را بنویسند. کتاب خواسته شده ی خود را از این جا بخرید. اگر از کتاب و دانش و دانشمندان دوری کنیم، به زودی، غارنشین می شویم. کتاب بخرید، کتاب بخرید، کتاب بخرید. کامروا و شاد و خوش و پیروز باشید.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • ریاضی
 • مجموعه کتاب‌های درس‌هایی از زندگی‌نامه ریاضی‌دانان نامی ایران و جهان

 • فرهنگ
 • آموزش
 • حقوق

 • فیزیک

 • شیمی

 • دانش های تجربی

 • علمی - پژوهشی

 • فنی و مهندسی

 • خلاقیت و نوآوری و شکوفایی ذهنی

 • دانش نامه
 • دانش های شناختی

 • داستان
 • مجموعه ی چرا و چگونه؟

 • سازگاری برای بقا
 • کتاب های علوم من
 • منظومه خورشیدی
 • وسیله ها چگونه کار می کنند؟

 • پروژه های نمایشگاه دانشی

 • نیروهای ویرانگر طبیعت

 • پرواز

 • سرما و گرما

 • برای تراز توانایی اندیشه
 • ارتباط با ما

 • همگانی و عمومی

 • گروه سنی
 • مجموعه به من بیاموزید
  نظرسنجی
  از این وبلاگ چه اندازه خشنود می باشید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 124
 • کل نظرات : 10
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 22
 • آی پی دیروز : 28
 • بازدید امروز : 50
 • باردید دیروز : 58
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 50
 • بازدید ماه : 1,257
 • بازدید سال : 6,471
 • بازدید کلی : 34,991