loading...

کتاب فروشی

هندسه تحلیلی (بردار، خط و صفحه در فضا) این کتاب در بر گیرنده ی: بردارها (فضای R۳ (دستگاه مختصات دکارتی در فضا، مختصات نقطه در فضا)، طول (فاصله نقطه از مبدأ مختصات، فاصله بین دو نقطه، ویژگی های طول، مختصات وسط یک پاره خط)، بردارها در فضا (تساوی دو بردار، طول یک بردار، جمع دو بردار، ضرب یک بردار در یک عدد حقیقی، قرینه ی یک بردار، تفاضل دو بردار، ویژگی های جمع برادرها و ضرب بردار در عدد حقیقی، بردارهای یکه)، ضرب داخلی دو بردار (ویژگی های ضرب داخلی دو بردار، قضیه ی اصلی تصاویر، زاویه های یک بردار با…

هندسه تحلیلی (بردار، خط و صفحه در فضا)

این کتاب در بر گیرنده ی: بردارها (فضای R۳ (دستگاه مختصات دکارتی در فضا، مختصات نقطه در فضا)، طول (فاصله نقطه از مبدأ مختصات، فاصله بین دو نقطه، ویژگی های طول، مختصات وسط یک پاره خط)، بردارها در فضا (تساوی دو بردار، طول یک بردار، جمع دو بردار، ضرب یک بردار در یک عدد حقیقی، قرینه ی یک بردار، تفاضل دو بردار، ویژگی های جمع برادرها و ضرب بردار در عدد حقیقی، بردارهای یکه)، ضرب داخلی دو بردار (ویژگی های ضرب داخلی دو بردار، قضیه ی اصلی تصاویر، زاویه های یک بردار با محورهای مختصات، تصویر قائم یک بردار بر یک محور، قرینه ی یک بردار نسبت به یک محور)، ضرب خارجی دو بردار (ویژگی های ضرب خارجی بردارها، مساحت متوازی الاضلاع، اتحاد لاگرانژ)، ضرب مختلط سه بردار (ویژگی های ضرب مختلط سه بردار)، ضرب دو گانه ی خارجی سه بردار، خط و صفحه (پارامترهای هادی و کسینوس های هادی یک راستا (رابطه ی بین پارامترهای هادی و کسینوس های هادی یک راستا)، خط راست (معادله ی خط راست (معادله ی برداری خط در فضا، معادله های پارامتری خط در فضا، معادله های متقارن خط در فضا، حالت های خاص معادله ی خط در فضا)، شرط موازی بودن و شرط عمود بودن دو خط، زاویه ی بین دو خط راست، وضع نسبی دو خط در فضا، عمود مشترک دو خط متنافر، فاصله ی نقطه از خط در فضا)، صفحه (معادله ی صفحه  در دستگاه مختصات دکارتی در فضا (معادله ی کانونیک صفحه)،  معادله ی نرمال (هنجاری) صفحه، حالت های خاص معادله ی صفحه)، شرط موازی بودن و شرط عمود بودن دو صفحه، زاویه ی بین دو صفحه، فاصله ی نقطه از صفحه، معادله ی صفحه های نیمساز فرجه های بین دو صفحه)، خط و صفحه (شرط موازی بودن و شرط عمود بودن خط و صفحه، زاویه ی بین خط و صفحه، تعیین نقطه ی برخورد خط و صفحه، صفحه های مصور خط، تعیین فصل مشترک دو صفحه، وضع سه صفحه نسبت به هم، دسته صفحه)، مسأله ها (هر قسمت کتاب، دارای مساله می باشد، که برای کوتاهی نوشته، یک بار نوشته شده مسأله ها)، پرسش های چهار گزینه ای (تست ها)، پاسخ کلیدی تست ها، پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای، راهنمایی و حل مساله ها، است.

پیشگفتار

هندسه ی تحلیلی که در قرن هفدهم میلادی توسط رنه دکارت و پیرفرما، ریاضیدانان فرانسوی پایه گذاری شد، تحولی شگرف در ریاضیات به وجود آورد و زمینه ی پیدایش و تکوین بخش بزرگی از ریاضیات مانند هندسه ی دیفرانسیل، هندسه ی جبری و ... را فراهم ساخت. بسیاری از مسأله ها که راه حل هندسی بسیار دشواری دارند، به کمک هندسه ی تحلیلی به سادگی حل می شوند. به عنوان مثال، می توان از مسأله های تعیین مکان هندسی نقطه ها و خطها و ... که بخشی از آنها در جلد اول کتاب مکان هندسی آمده است، نام برد. بخشی از هندسه ی تحلیلی که در این کتاب آمده است. بردار، خط و صفحه در فضاست که از مباحث مهم و اساسی هندسه ی تحلیلی هستند.

مفهوم های مربوط به هر یک از این مبحث ها، با مثال ها و تست های کلیدی که شامل تست های کنکورهای رشته های فنی مهندسی دانشگاه های سراسر کشور و دانشگاه آزاد اسلامی ایران نیز هست، به طور کامل و در سطحی بالاتر از کتاب های درسی، ولی در ارتباط با آن ها، ارائه گردیده اند.

پس از ارائه هر مفهوم، تمرین هایی برای حل، هماهنگ با آن مفهوم، آورده شده است.

نکته ی مهمی که دانش پژوهان باید به آن توجه کنند، این است که قبل از مراجعه به  راهنمایی یا حل مسأله ها، خود به حل آن ها بپردازند و پس از آن به راه حل ارائه شده در کتاب، مراجعه نمایند تا از درست بودن راه حل خود مطمئن شوند؛ و در صورت اشتباه بودن راه حلشان به نقطه ضعف ها و اشکال های خود در راه حل مسأله ها پی ببرند؛ و برای رفع آن ها اقدام کنند. به طور یقین تلاش های دانش پژوهان برای حل مسأله ها موجب عمیق تر شدن درک آن ها از مفهوم مربوط به آن مسأله خواهد شد.

برای هر فصل از کتاب، تست هایی هماهنگ با مفهوم های ارائه شده در آن فصل آمده است تا دانش‌ آموزان پس از فراگیری هر مفهوم، به حل تست های مربوط به آن مفهوم بپردازند تا به تسلطی هر چه بیشتر بر آن مفهوم دست یابند. حل تشریحی این تست ها نیز در کتاب آمده است؛ اما اکیدا توصیه می شود همانند مسأله ها، دانش پژوهان، نخست خود به حل تست ها بپردازند، و سپس برای اطمینان از درستی راه حل خود به راه حل ارائه شده در کتاب مراجعه نمایند.

برای حل برخی از مسأله ها و تست ها، چند راه ارائه گردیده است، تا دانش پژوهان با روش های گوناگونی که برای حل برخی از مسأله ها وجود دارد، آشنا شوند و آمادگی کامل برای شرکت در المپیادهای ریاضی، امتحان نهایی و کنکور دانشگاه ها پیدا کنند.

سعی بر این بوده است که کتاب، جنبه ی خود آموز داشته باشد و بتواند نیاز دانش آموزان، همچنین نیاز داوطلبان کنکور را برآورده کند.

امید است این کتاب که حاصل حدود چهل سال تجربه تدریس ریاضیات توسط مولف است مورد استفاده ی دانش پژوهان ارجمند قرار گیرد، که این خود، بزرگترین پاداش برای مولف است.

با وجود سعی فراوانی که به عمل آمده است تا کتاب خالی از اشتباه باشد، ممکن است اشکال هایی وجود داشته باشد. بدین جهت از ریاضیدانان محترم، دانش آموزان ارجمند و دیگر دانش پژوهان، تقاضا دارد، پیشنهاد ها و نظرهای ارشادی و اصلاحی خود را برای رفع کاستی های کتاب، به نشانی ناشر ارسال دارند که پیشاپیش از این لطف و همکاری صمیمانه سپاسگزاری می شود.

محمد هاشم رستمی

نویسنده (مولف): محمد هاشم رستمی

تعداد صفحه ها: ۲۲۴ صفحه

اکنون موجود نیست.

روش فرستادن : خواستارهای این کتاب با فرستادن پیامک، یا زنگ زدن به شماره ی ۰۹۱۹۸۰۵۳۳۲۳، کتاب را درخواست کنند تا کتاب، از راه پست یا پیک فرستاده شود.

گردونه های کتاب فروشی:

1) مجموعه کتاب های کوچک ریاضی

2) مجموعه کتاب های ریاضی برترین های جهان ریاضی

برچسب ها کتاب ریاضی هندسه تحلیلی (بردار، خط و صفحه در فضا) , بردارها (فضای R۳ (دستگاه مختصات دکارتی در فضا، مختصات نقطه در فضا) , طول (فاصله نقطه از مبدأ مختصات، فاصله بین دو نقطه، ویژگی های طول، مختصات وسط یک پاره خط) , بردارها در فضا (تساوی دو بردار، طول یک بردار، جمع دو بردار، ضرب یک بردار در یک عدد حقیقی , قرینه ی یک بردار، تفاضل دو بردار، ویژگی های جمع برادرها و ضرب بردار در عدد حقیقی، بردارهای یکه , ضرب داخلی دو بردار (ویژگی های ضرب داخلی دو بردار، قضیه ی اصلی تصاویر , زاویه های یک بردار با محورهای مختصات، تصویر قائم یک بردار بر یک محور، قرینه ی یک بردار نسبت به یک محور , ضرب خارجی دو بردار (ویژگی های ضرب خارجی بردارها، مساحت متوازی الاضلاع، اتحاد لاگرانژ) , ضرب مختلط سه بردار (ویژگی های ضرب مختلط سه بردار) , ضرب دو گانه ی خارجی سه بردار , خط و صفحه (پارامترهای هادی و کسینوس های هادی یک راستا (رابطه ی بین پارامترهای هادی و کسینوس های هادی یک راستا) , خط راست (معادله ی خط راست (معادله ی برداری خط در فضا، معادله های پارامتری خط در فضا , معادله های متقارن خط در فضا، حالت های خاص معادله ی خط در فضا) , شرط موازی بودن و شرط عمود بودن دو خط، زاویه ی بین دو خط راست، وضع نسبی دو خط در فضا , عمود مشترک دو خط متنافر، فاصله ی نقطه از خط در فضا) , صفحه (معادله ی صفحه در دستگاه مختصات دکارتی در فضا (معادله ی کانونیک صفحه) , معادله ی نرمال (هنجاری) صفحه، حالت های خاص معادله ی صفحه , پرسش های چهار گزینه ای، پاسخ کلیدی تست ها، پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای، راهنمایی و حل مساله ها , نویسنده (مولف): محمد هاشم رستمی ,
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
درود بر شما، خوش آمدید، نیکویی و خوشی با خود آوردید، بدی و اندوه را به دور بردید، این جا کتاب فروشی اینترنتی است. در صورت توانایی، خرید زیر 300000 تومان(سیصد هزار تومان)، 10 درصد از ارزشش کاسته و بالای این رقم ، رایگان درب خانه یا جای کار فرستاده می شود. پاداش خرید از کتاب فروش: 50 تا 100 درصد سود کتاب فروشی به حساب، 20 نفر از کسانی که در کتاب فروش ثبت نام کنند و در هر فصل (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) بیشترین خرید را داشته باشند؛ واریز می شود. همکاری در فروش: کسانی که گرایش به همکاری در فروش دارند می توانند به قسمت تماس با ما نامه بزنند و شماره تلفن یا پست الکترونیکی خود را بنویسند. کتاب خواسته شده ی خود را از این جا بخرید. اگر از کتاب و دانش و دانشمندان دوری کنیم، به زودی، غارنشین می شویم. کتاب بخرید، کتاب بخرید، کتاب بخرید. کامروا و شاد و خوش و پیروز باشید.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • ریاضی
 • هندسه
 • مجموعه کتاب‌های درس‌هایی از زندگی‌نامه ریاضی‌دانان نامی ایران و جهان

 • فرهنگ
 • آموزش
 • حقوق

 • فیزیک

 • شیمی

 • دانش های تجربی

 • علمی - پژوهشی

 • فنی و مهندسی

 • خلاقیت و نوآوری و شکوفایی ذهنی

 • دانش نامه
 • دانش های شناختی

 • داستان
 • مجموعه ی چرا و چگونه؟

 • سازگاری برای بقا
 • کتاب های علوم من
 • منظومه خورشیدی
 • وسیله ها چگونه کار می کنند؟

 • پروژه های نمایشگاه دانشی

 • نیروهای ویرانگر طبیعت

 • پرواز

 • سرما و گرما

 • برای تراز توانایی اندیشه
 • همگانی و عمومی

 • گروه سنی
 • مجموعه به من بیاموزید

 • دیدگاه ها
 • پیام های برگزیده برای نوروز

 • اقتصاد

 • کاربرها

 • پست انگیزشی
  نظرسنجی
  از این سایت چه اندازه خشنود می باشید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 160
 • کل نظرات : 11
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 16
 • بازدید امروز : 144
 • باردید دیروز : 39
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 656
 • بازدید ماه : 2,421
 • بازدید سال : 20,315
 • بازدید کلی : 145,944